Vilkår for brug 2017-07-10T18:02:26+02:00

VILKÅR FOR BRUG

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på www.fitgate.dk/shop. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til FitGate IVS via kontakt@fitgate.dk, såfremt kunden ønsker det.

Træningsvideoer og fysioterapeutisk vejledning

Træning efter videoerne er på eget ansvar og vi forsøger at tage de rette foranstaltninger i henhold til din sikkerhed. Såfremt det er nødvendigt anbefales du for din egen sikkerhed, at benytte et eventuelt gangredskab under træningen. Hvis du bliver utilpas eller oplever smerter under træning, skal du stoppe med det samme og opsøge din egen læge og få afklaret om det er sikkert for dig at genoptage træningen. Den fysioterapeutiske vejledning må ligeledes aldrig erstatte dit almindelig lægelige tjek eller konsultation hos en fysioterapeut og deres rådgivning.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt FitGate IVS accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på www.fitgate.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra www.fitgate.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.fitgate.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

www.fitgate.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.fitgate.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.fitgate.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FitGate IVS egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for www.fitgate.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. www.fitgate.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Forbehold for ændringer:

FitGate IVS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Vidste du at din kondition og muskelmasse kan falde med 50%?

Fra 20-80 år halveres din kondition og muskelmasse, såfremt du ikke gør en aktiv indsats for at holde den ved lige.
Lav kondition og muskelstyrke i en høj alder har stor betydning for din evne til at varetage dagligdagens gøremål.
Dette kan resultere i, at det vil føles meget hårdt og anstrengende for dig at skulle ud af sengen om morgenen, tage tøj på, klare bad og toiletbesøg samt varetage rengøring og indkøb.
Bestil Senior Træning